Taalcoaching

Onze anderstalige deelnemers volgen over het algemeen een inburgeringscursus, een taalcursus, of leren op een andere manier Nederlands.

Inburgeringscursussen bestaan uit groepslessen, aangevuld met computeropdrachten en huiswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan grammatica en woordenschat.

Maar er is weinig gelegenheid om tijdens de lessen het Nederlands spreken te oefenen. Cursisten geven aan dat het in de klas wel allemaal lukt, maar dat het daarbuiten toch erg moeilijk is om de taal te verstaan en te spreken.

Bij Taalontmoetingen draait daarom alles om het oefenen van het Nederlands in de praktijk, met nadruk op het spreken. 
De taalbegeleiding sluit daarbij aan bij de belevingswereld van de deelnemer.
Het accent ligt meestal op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding ("taalcoaching aan huis", "1-1 taalcoaching") fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten, taalcoaching in groepjes op school, of het taalcafé waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt.

De taalcoach geeft geen formele Nederlandse les, maar kan wel aspecten van de taal verduidelijken, of helpen met huiswerk.
De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus of taalcursus, maar is geen vervanging daarvan.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding (ook voor een echtpaar is de bijdrage € 50,- per jaar).
Deelname aan de groepsbijeenkomsten is gratis.

  

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg