Foto homepage

Taalontmoetingen in de Westelijke Mijnstreek

(Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein)

Taalontmoetingen helpt sinds 2010 anderstalige volwassenen om de Nederlandse taal beter te beheersen. 
Daarmee bevordert Taalontmoetingen de sociale zelfredzaamheid en participatie van de deelnemers.

De directe doelen van de taalbegeleiding zijn:

  • Verbeteren van de taalvaardigheid
  • Beter bekend raken met Nederlandse gewoonten en gebruiken
  • Oefenen van praktische vaardigheden, zoals telefoneren, een afspraak maken bij de huisarts, een formulier invullen, informatie vragen
  • Vergroten van de sociale zelfredzaamheid
  • Bevorderen van maatschappelijke participatie, zoals opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk

Taalontmoetingen is een autonoom project onder de paraplu van Partners in Welzijn, en wordt geheel uitgevoerd en geleid door vrijwilligers.

Taalcoaching

Taalontmoetingen krijgt vorm in individuele taalbegeleiding aan huis en in groepsbijeenkomsten op verschillende locaties in de Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein).
De ontmoetingen zijn wekelijks en duren twee uur.

De taalbegeleiding is praktisch van aard en sluit aan bij de belevingswereld van de deelnemer. Het accent ligt op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Bij de persoonlijke taalbegeleiding fungeert een Nederlandstalige vrijwilliger als taalcoach en bezoekt wekelijks de deelnemer om met hem of haar het Nederlands te oefenen.

De deelnemer kan ook kiezen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten waar onder leiding van een of meer Nederlandstalige vrijwilligers eveneens het Nederlands geoefend wordt.

De taalbegeleiding kan een aanvulling zijn op een inburgeringscursus, maar is geen vervanging daarvan.

Lees meer...

Anderstalige Deelnemers

De deelnemers aan Taalontmoetingen zijn anderstalige volwassenen uit de Westelijke Mijnstreek, die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren.

Behalve een eigen bijdrage zijn er geen kosten aan de taalbegeleiding verbonden.
De eigen bijdrage is € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding en € 25,- per jaar voor groepsbijeenkomsten.

Lees meer...

Vrijwillige Taalcoaches

Taalontmoetingen wordt uitgevoerd door zo'n 85 maatschappelijk betrokken vrijwilligers uit de Westelijke Mijnstreek.

Zij zijn niet alleen oorspronkelijke Nederlanders, maar ook anderstaligen die goed Nederlands spreken.

De gehele coördinatie van Taalontmoetingen ligt in handen van vrijwilligers.

Lees meer...

Sponsors

Vanaf 2010 hebben sponsors als het Oranjefonds, Movisie, VSBfonds, Stichting Fonds voor Sociale Instellingen, Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn het project financieel ondersteund.

Taalontmoetingen zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers.

Lees meer...

Nieuws

Blijf op de hoogte van bijeenkomsten en nieuwe ontwikkelingen van Taalontmoetingen.

Lees meer...

Contact

Interesse om als deelnemer of vrijwilliger mee te doen?
Neem dan voor meer informatie contact op met Taalontmoetingen. 

Copyright © 2015-2017 Taalontmoetingen