Taalontmoetingen biedt op beperkte schaal stageplaatsen aan voor studenten uit het Hoger Onderwijs.

De voorkeur gaat uit naar studenten met affiniteit met de doelgroep (anderstaligen, vluchtelingen, de Nederlandse taal) of met ondersteunende activiteiten binnen Taalontmoetingen (zoals ICT, communicatie, PR, deskundigheidsbevordering).

Stageopdrachten worden in overleg met de student en de school vastgesteld. 
Een van de coördinatoren van Taalontmoetingen begeleidt de stagiair.