×

Attentie

EU e-Privacy Richtlijn

Deze website gebruikt cookies voor authenticatie, navigatie, en andere functies. Door deze website te gebruiken vindt u het goed dat we dit type cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

U heeft cookies geweigerd. Deze beslissing kunt u ongedaan maken.

Logo Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

De ambitie van Movisie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Movisie investeert in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. De organisatie doet dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie heeft Taalontmoetingen in 2010, tijdens de opstartfase, ondersteund.

Lees meer: https://www.movisie.nl/overmovisie

 

Copyright © 2015-2018 Taalontmoetingen