Nederlands oefenen in een groepsles

De groepsles start pas weer in september 2021. 

Bij de groepsbijeenkomsten wordt wekelijks gewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van een of meerdere vrijwillige taalcoaches. 

Deze bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats in een buurtlocatie. Een groep wordt opgestart als er voldoende deelnemers zijn.

GroepsbijeenkomstHet doel van de groepsbijeenkomsten is het vergroten van de vaardigheden in het Nederlands, zoals conversatie, maar ook het bevorderen van sociale redzaamheid, het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en ontmoeting.

Ook leren de deelnemers dat taalbeheersing niet perfect hoeft te zijn: fouten maken mag!

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. 
Het programma wordt afgestemd op het taalniveau van de deelnemers, zodat iedereen mee kan doen.

In het algemeen hoeft er geen huiswerk gemaakt te worden. Wel worden soms kleine opdrachten gegeven, die voor een volgende bijeenkomst uitgewerkt moeten worden.

Voor wie?

Alle anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren, beginners en gevorderden, waarbij we de volgende voorwaarden hanteren:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je wil de Nederlandse taal graag leren
  • Je hebt elke week twee uur tijd voor de groepsles
  • Je komt op tijd en blijft tot het einde van de les
     

Waar?

Kindcentrum / Peutercentrum Sittard
Lokaal De Zonnetjes
Vastradastraat 2
6137 AP Sittard

Wanneer?

Elke week (de dag wordt nog bekend gemaakt) van 13:00 uur - 15:00 uur
Niet in de schoolvakanties.
De groepsles begint waarschijnlijk pas na 1 januari 2021 weer. De juiste datum wordt hier nog bekendgemaakt.

Kosten?

Deelname aan de groepsles is gratis.

Aanmelden?

Vooraf aanmelden is niet nodig.