De anderstalige deelnemers aan Taalontmoetingen

De deelnemers aan Taalontmoetingen zijn anderstalige volwassenen uit de Westelijke Mijnstreek (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein), die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren.

In het algemeen volgen zij nu Nederlandse les, of hebben dat in het verleden gedaan.

Vaak hebben zij echter weinig mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en blijft er een taalachterstand bestaan. 
Daardoor kunnen zij niet of moeilijk deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Daarnaast zijn er ook anderstaligen die hun Nederlands in de praktijk willen blijven oefenen en verbeteren.

Taalontmoetingen biedt de mogelijkheid aan anderstaligen om hun Nederlands te verbeteren door vooral veel te oefenen.
De deelnemer kan kiezen tussen individuele taalcoaching of groepsbijeenkomsten.

We verwachten dat de deelnemers

  • Bij aanvang voldoende Nederlands, of een andere gemeenschappelijke taal, beheersen om met de taalcoach te kunnen communiceren
  • Een positieve houding hebben tegenover het leren van de Nederlandse taal
  • Gemotiveerd zijn om aan het programma deel te (blijven) nemen en om doorzettingsvermogen te tonen
  • Gemaakte afspraken nakomen, en wijzigingen tijdig met de taalcoach bespreken
  • De beschikking hebben over een rustige plek om de taalcoach te ontvangen (individuele taalcoaching)

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 50,- per jaar voor persoonlijke taalbegeleiding en € 25,- per jaar voor groepsbijeenkomsten.

Copyright © 2015-2017 Taalontmoetingen