Koninklijke onderscheiding voor Gabrie Rietbroek - 27 april 2017

Gabrie RietbroekGabrie Rietbroek uit Geleen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij was handbaltrainer op het hoogste niveau in binnen- en buitenland. Hij is inititatiefnemer van de Limburgse Handbaldagen, waar hij voorzitter van de toernooicommissie was.
Hij was actief binnen de Stichting Tophandbal Zuid-Limburg en leverde een bijdrage aan beweegonderwijs voor jongeren.
Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Huis voor de Sport Limburg.

Gabrie zet zich tevens al ruim een jaar in als taalcoach bij Taalontmoetingen. 
Wij willen hem van harte feliciteren met deze onderscheiding.

Namens Taalontmoetingen, John Peters